Ochrana prírody

Prírodou rozumieme okolité veci okolo nás. Tými vecami sú zeleň, stromy, lúky, parky a rastliny. V prírodných vedách je to všetka hmota, energia a javy, ktoré nevznikli zámernou ľudskou činnosťou. Zahŕňa všetko od vesmíru až po subatomárne častice, vrátane všetkých živočíchov, rastlín, minerálov, všetkých prírodných zdrojov a prírodných úkazov. Zahŕňa aj správania živočíchov a procesy […]

Spoznajte základné princípy

Okolo každého z nás prúdia neviditeľné energie. Nazývajú sa CHI a prúdia medzi nebom a zemou. Je dôležité spoznať a uvedomiť si ich, aby sme vedeli správne ovplyvniť a riadiť náš vlastný svet. Základom je jin a jang teória, ktorá je v súlade s piatimi prvkami – voda, oheň, zem, kov a drevo. Ich vzájomné pôsobenie vytvára vibrácie […]

Tieto veci nerobte, ak chcete mať šťastný partnerský život

 Mať šťastný a naplnený vzťah nie je samozrejmosť, na tom, aby sme boli v partnerstve spokojní, treba neustále pracovať. Bezproblémové spolunažívanie patrí k hodnotám, ktoré si ceníme asi najviac a práve preto je dôležité uvedomiť si, čo ho ohrozuje a čo určite nerobiť, ak ho nechceme úplne zničiť.   Žiadne porovnávanie sa s ostatnými pármi Neustále […]