Ochrana prírody

Prírodou rozumieme okolité veci okolo nás. Tými vecami sú zeleň, stromy, lúky, parky a rastliny. V prírodných vedách je to všetka hmota, energia a javy, ktoré nevznikli zámernou ľudskou činnosťou. Zahŕňa všetko od vesmíru až po subatomárne častice, vrátane všetkých živočíchov, rastlín, minerálov, všetkých prírodných zdrojov a prírodných úkazov. Zahŕňa aj správania živočíchov a procesy súvisiace s neživou hmotou. Vo filozofii je to často synonymum pre svet či realitu, v bežnej komunikácii zas pre otvorenú krajinu mimo ľudských obydlí.znečistenie prírody
Chránime ich však dostatočne? Podľa mňa určite nie. Bežne vidíme na zemi a tráve odpadky. Čo spravíme, keď uvidíme na zemi nejaké veci, ktoré tam nepatria? Určite nie ste jedni s tých, čo dané odpadky zodvihnú zo zeme a hodia ich do odpadkového koša. Len tak prejdeme okolo nich a povieme si: „ Však sme to tam my nehodili.“ Alebo: „ To nie je naša starosť.“  Lenže nie je to správne.
Ale sami ľudia by si mali viac uvedomovať, že každým papierikom odhodeným na zem ničíme prírodu. A potom sa sťažujeme, že žijeme v odpadkoch. Mali by sme viac vyhľadávať odpadkové koše. Keď len pomyslíme na to, koľko umelohmotných fliaš sa ročne vyberie z potokov. Aj takí rybári alebo mladí ľudia, ktorí idú stanovať. Určite si po sebe smeti neodhadzujú do odpadkového koša, ale ich len nechajú pri potoku. Darmo neskôr prídu ochranári. ochrana prírodyNič nezmôžu. Museli by byť na každý 1 meter odpadkový kôš. Ale to mestá nedovoľujú. Nedisponujú až toľkými odpadkovými nádobami. Preto by sme sa mali viac zamyslieť predtým, než niečo odhodíme na zem. Čo tak mať nádherné mestské parky bez odhodených odpadkov na zem? Alebo čisté potoky? To ľudí nezaujíma. Zaujíma ich len v danom momente, ako sa zbaviť fľaše alebo obalu. Mohli by sme si uvedomiť, že to je veľmi ťažko rozložiteľná látka.
Ochráňme našu prírodu.