Koľko za daň sro?

http://www.carpathianag.com/sk/dane/ Nielen táto otázka trápi každého podnikateľa, ale i mnohé ďalšie. A všetky úzko súvisia práve s účtovníctvom. Ak máte obavy z toho, že tieto otázky si rozhodne sami nezodpoviete a účtovníctvo kompletne nespracujete, tak sa neváhajte obrátiť na externé spoločnosti, ktorým je účtovníctvo veľmi blízke a vlastne ich živí. Získate podporu a oporu tímu, ktorý sa […]